Je chorobně žárlivý? Nebo vy?

man-and-woman-1255336_1280

Žárlivost můžeme definovat jako zvláštní stav úzkosti, vznikající z obav před ztrátou lásky partnera, který by mohl své city přesunout na jinou osobu. Je to emocionální stav, stav afektivního napětí, který dotyčného rozrušuje a znepokojuje. Patří mezi deset základních příčin, které přivádí klienty do poradny. Je chorobně žárlivý? Nebo jste chorobně žárlivá? Čtěte dále.

Rizikem v chování žárlivého člověka je náhlá ztáta konroly nad sebou samým a neschopnost se ovládat, s čímž souvisí možnost ublížení na zdraví partnerovi žárlivého člověka. Nejednou je žárlivost spojena s psychyckým a nebo fyzickým násilím, páchaném na partnerovi.

TYPY ŽÁRLIVOSTI:

1.SITUAČNÍ ŽÁRLIVOST – jde o nezvladatelnou žárlivou reakci na konkrétní podmět. Ten může mít v každém jednotlivém případě různou intenzitu a závažnost. Pro někoho je důvodem k žárlení koketní chování partnera, pro jiného dvouhodinové posezení s kolegou při kávě, tanec s cizím člověkem a podobně. Pokud nemá tento typ žárlení další podmět, často zmizí sám, resp. ani nevznikne.

2. KONSTITUČNÍ ŽÁLIVOST – tato žárlivost je vrozená, projevuje se obvykle již v dětství, kdy takové dítě žárlí na sourozence a vrstevníky. Jsou zde přítomny i dědičné vlohy, což lze poměrně snadno vypozorovat z podobného chování v rodině dané osoby.

3. POSEDLOST ŽÁRLIVOSTÍ – takto postižení lidé podléhají bludům a nechávají se ovládat svými představami a myšlenkami. Žárlivec se neustále zabývá svými představami a své mylné přesvědčení si nechce nechat vymluvit. Tomuto chování se říká také PATOLOGICKÁ ŽÁRLIVOST. Takovýto člověk je nesebekritický a reaguje nepřiměřeně na jakýkoliv, i sebemenší podmět. Nebezpečí tohoto typu žárlivosti spočívá i v tom, že tento člověk se chová ve všech ostatních sférách života zcela normálně, právě s vyjímkou žárlivosti. Laik by u něj běžně nehledal duševní chorobu, kterou patologické žárlení je.

PŘÍČINY ŽÁRLIVOSTI:

Je to již vzpomínaná DĚDIČNOST – asi jedna třetina žárlivých lidí zdědila tento rys chování po některém ze svých předků. Další příčinou je BEZPROSTŘEDNÍ PODMĚT. Krom těchto dvou, bývají příčinami také:

* Pocity méněcenosti a nedostatek sebedůvěry.

* Touha vlastnit a ovládat partnera, mít ho pod kontrolou.

* Rivalita.

* Temperament.

*  Špatný výběr partnera (například pokud si vezme muž za ženu kvůli prestiži velmi atraktivní mladší ženu, která vzbuzujue zájem mužů), závist.

* Alkoholismus, který žárlivost stupňuje.