Jak se vyrovnat s nevěrou

young-girl-531252_1280-1

Jak se vyrovnat s nevěrou? Doporučené reakce na odhalený mimomanželský vztah, aby vzniklý problém nepřešel do chronického, dlouhodobého konfliktu:

  1. Zamezit tendenci k opakovanému vyšetřování podrobností nevěry.
  2. Diskuzi o nevěře uzavřít v přítomnosti terapeuta a pak už nepřipustit návrat k ní.
  3. Zamezit tendenci k přerušení sexuálního života mezi manželi.
  4. Nerušit zažité všeobecné návyky soužití.
  5. Nezavádět přísnou kontrolu partnera.
  6. V oblasti rodinného rozpočtu dohodnout jasná pravidla a pořádek.
  7. Zakázat dialogy o nevěře.
  8. V trávení volného času zabezpečit otevřené soužití, dovolit sobě i partnerovi trávit volný čas po svém.
  9. Uzavřít jasnou dohodu o spolupodílení se partnerů na domácích pracech.
  10. Chránit děti před konflikty, zabezpečit jejich nedotknutelnost a nezatahovat je do problémů, způsobených mimomanželským vztahem, ani si z nich nedělat prostředníky či nástroje citového vydírání.

Naděje na návrat nevěrného partnera “domů” je větší, když je atmosféra doma klidná, bez konfliktů, než když doma vládne napětí, pláč, neustálá kritika a výčitky, které partnera vyhánějí z domu.